Nasza kadra

Imię Nazwisko Stanowisko Kategorie OSK
Martyna Mankus-Wójcicka Instruktor B, B1 OSK MILO
Tadeusz Szczepański Instruktor B, B1 OSK MILO